Algemene informatie

 

Dagindeling

openingstijden 8:00 uur tot 17:30 uur


>   8:00 - 9:30 inloop

>   9:30 - 9:45 opruimen en handen wassen  

>   9:45 - 10:15 drinken en fruit eten (liedjes zingen)

>   10:15 - 11:30 activiteit buiten

>   11:30 - 11:45 opruimen en handen wassen

>   11:45 - 12:15 lunch

>   12:15 - 14:15 rusten

>   14:15 - 14:45 drinken en cracker eten (boekje lezen)

>  14:45 - 16:15 activiteit binnen of buiten met Aap

>  16:15 - 16:30 opruimen en handen wassen

> 16:30 - 17:00 drinken en groenten (avond) eten (puzzelen)

> 17:00 - 17:30 ophalen

JE KUNT IN AANMERKING KOMEN VOOR KINDEROPVANGTOESLAG  


Per kind 6,30 per uur (2023). 
Inclusief drinken, fruit, broodmaaltijd, tussendoortje, spel- en knutselmateriaal en diverse activiteiten.

Exclusief luiers, billendoekjes, flesvoeding en eventuele medicatie. 

Peuteropvang Salomo voldoet volledig aan de eisen die de Belastingdienst stelt. We staan geregistreerd met het LRK nummer: 785219365 onder de naam Kids-First.

Missie en visie

ONGEACHT DE RELIGIE IS IEDER KIND WELKOM

Om de wereld te ontdekken hebben kinderen veiligheid en geborgenheid nodig. Vanuit een vertrouwde positie durven kinderen op onderzoek uit te gaan en de wereld te verkennen. Omdat peuteropvang Salomo een kleinschalige opvang is, is er een kleine groep kinderen aanwezig met bekende leeftijdsgenoten. Het samenspel zorgt ervoor dat kinderen een band met elkaar bouwen en zich op hun gemak voelen.

Peuteropvang Salomo draagt zorg voor voldoende aanbod van activiteiten en spelmateriaal dat aansluit bij de leeftijd en de interesse van elk kind. Door samen te zijn en te spelen leren kinderen ook rekening te houden met andere kinderen. 

Peuteropvang Salomo is en christelijke opvang en dat betekent dat we stil staan bij de christelijke feestdagen en we geven kinderen de ruimte om te bidden voor hun eten. 

Om onze missie en visie goed te kunnen waarborgen adviseren we om het kind minimaal twee dagen te laten spelen bij de opvang.

              De wereld bekijken door de ogen van je kind.                         Kijk en verwonder je