Activiteiten & protocollen 2023

 

Januari - februai

Winter - woestijnreis


2/1 - *Vakantie
3/1 - Nieuwjaarsborrel
2/2 - Jublieumsfeest 3 jaar 
14/2 - Valentijn feest

Maart - april

In het verkeer - Paasfeest


6/3 - Kinderboekenweek
6/4 - Paasfeest
10/4 - *Pasen
25/4 - Koningsspelen
27/4 - *Koningsdag

Mei - juni

Op de boerderij - Pinksteren


1/5 - Natuuruitje
14/5 - Moederdag
16/5 - Dag van de groene kinderopvang
18/5 - *Hemelvaartsdag
29/5 - *Pinksteren
6/6 - Buitenspeeldag
18/6 - Vaderdag
26/6 - Opa en oma week
29/6 - Modderdag 

Juli - augustus

Zomer in je bol - Brood en vis


6/7 - Zomerfeest
*10/7 - 30/7 - *Vakantie 

September - oktober

Mijn familie - Noach


14/9 - Dag van de gastouder
19/9 - Prins en prinsessen dag
3/10 - Dierendaguitje
26/10 - EHBO voor ouder-verzorger

November  - december

In het circus - Kerstfeest


                                                                      


7/11 - Ontbijten bij de opvang
9/11 - lampionnen optocht
5/12 - Sinterklaasfeest
21/12 - Kerstfeest
22/12 - 2/1 *Vakantie
 

*Opvang gesloten


Protocol bij ziekte

Een kind dat ziek is hoort thuis te blijven, dit voor de veiligheid van het kind en van de anderen. Onder ziek verstaan we het volgende: koorts, temperatuur van 38 graden of hoger. Besmettelijke kinderziektes zoals mazelen, waterpokken, krentenbaard, bof, rodehond en ernstige diarree.

Mocht het kind tijdens de opvang ziek worden, dan zullen de ouders hiervan direct op de hoogte gebracht worden. Het kind dient dan opgehaald te worden. Bij de opvang wordt gekozen om de kinderen te temperaturen via het oor. Is het kind 24 uur koortsvrij (zonder zetpillen!) dan mag het kind weer komen spelen bij de opvang.

Alleen door de arts voorgeschreven medicijnen worden toegediend. Hier dient vooraf een formulier voor getekend te worden. Zetpillen worden niet gegeven bij de opvang. 

 > Waterpokken (virus): het kind mag naar de opvang komen als de koorts 24 uur weg is en de vochtblaasjes zijn ingedroogd.

 > Krentenbaard (virus): het kind mag naar de opvangkomen als de koorts 24 uur weg is, de vochtblaasjes zijn ingedroogd of er 48 uur met Fusidinezuurcreme is gesmeerd.

 > Bof (virus): het kind mag gedurende vijf dagen niet naar de opvang toe komen.

 > Rodehond (virus): het kind mag naar de opvang komen als de koorts 24 uur weg is.

 > Mazelen (virus): de GGD besluit wanneer het kind weer mag komen spelen bij de opvang.

 > Vijfde ziekte (virus): het kind mag naar de opvang komen als de koorts 24 uur weg is.

> Zesde ziekte (virus): het kind mag naar de opvang komen als de koorts weg is.

> Roodvonk (bacterie): het kind mag naar de opvang komen als de koorts 24 uur weg is.

> Kinkhoest (bacterie): het kind mag naar de opvang komen als de koorts 24 uur weg is.

> Hersenvliesontsteking (virus/bacterie): het kind zal te ziek zijn om naar de opvang toe te kunnen komen.


Pedagogisch beleidsplan/ huisregels

''Als je vies bent geworden dan heb je lekker gespeeld.''

Peuteropvang Salomo is een groene gastouder. We geloven dat een gastouder die aandacht besteedt aan natuurbeleving het welzijn en de gezondheid van de kinderen bevordert. Daarnaast draagt het bij aan de betrokkenheid van de kinderen om te geven om de natuur. We geloven dat de kinderen dit in hun verdere leven meedragen. Buiten zijn raakt alle ontwikkelingsgebieden, daarom gaan we graag naar buiten toe. We streven er dan ook na om elke dag minimaal negentig minuten buiten te spelen. Dit in elk weer type. Ontwikkeling krijgt zonder vier muren en een plafond letterlijk de ruimte.

De tuin is ingericht met natuurlijke materialen, we hebben seizoens-ontdekkingsbakken, een moestuin, vogelhuisjes, insectenhotel en twee konijnen. De tuin is afgestemd op de ontwikkelingsleeftijd van de kinderen. Zo kunnen de jongste kinderen ervaren hoe het is om schors en bladeren aan de voeten en handen te voelen. De grotere kinderen kunnen taarten bakken in het zand, helpen in de moestuin en helpen bij het verzorgen van de konijnen.

In de zomermaanden zijn er waterspellen en sproeiers.

Ons dagelijkse fruit en groenten worden gehaald bij de boer. Ook de melk komt vers van het land vandaan. We vinden het belangrijk om te weten waar onze producten vandaan komen en wat er mee gebeurd is voordat we het gaan bereiden. Het brood wordt dagelijks vers gebakken bij de opvang.

Onze dagelijkse activiteiten:

 • Gezinsthuis BOZ - de kinderen helpen met het verzorgen van de dieren.
 • MMM Zorgboerderij - de kinderen helpen met het verzorgen van de dieren.
  Ze spelen in het bos Klauterwoud.
 • Tulpeneiland - dit eiland is in een vorm van een tulp en er zijn veel ontdekkingsmogelijkheden voor de kinderen.
 • Lanterstrand - de kinderen kunnen de mooiste schatten graven in het zand.
  Bij mooi weer kunnen de kinderen pootjebaden.
 • Bos Hosterwold - de kinderen kunnen seizoensgericht bezig zijn met de natuur.

Zeewolde kent vele speeltuinen. Hier wordt dan ook dagelijks gebruik van gemaakt.

Onze streekproducten:

 • Boeren Pistop - hier komt onze verse melk vandaan. 
 • Fruithallen Smiths - hier komen onze fruit en groenten vandaan.
  Ook maken we gebruik van onze eigen geadopteerde appelboom.
 • Patato Henk - hier komen onze fruit en groenten vandaan.
 • Kaasboerderij Bennesse - hier komen onze kaas en eieren vandaan.    
 • Boerderijwinkkel Berkenwolde Silo - hier komt ons broodbeleg vandaan.

Communicatie: elke keer als het kind gebracht of gehaald wordt vindt er een mondelinge overdracht plaats. Daarnaast vindt de overdracht dagelijks plaats door het gebruik van de gastouderopvang app. Vraagouders kunnen daar onder andere de eet gewoontes, activiteiten en de foto`s van de kinderen in terug vinden. Jaarlijks worden alle gegevens van de kinderen opnieuw ingevuld en besproken. Een keer in de twee maanden wordt er een nieuwsbrief uit gebracht.

Sociale media: we maken gebruik van een website en van een Facebookpagina. Er worden alleen foto`s geplaatst van het kind in overleg met de ouder. Het kind wordt altijd afgeschermd. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt dit besproken en ondertekent.

Klachten: open communicatie is belangrijk en wanneer er klachten zijn horen we dit dan ook graag. In een persoonlijk gesprek zullen we de klacht behandelen. Komen we er samen niet uit dan zal het betreffende gastouderbureau op de hoogte gesteld worden om samen tot een oplossing te komen. 

Achterwacht: Fien en Danielle zijn de achterwacht van de opvang. Zij zijn ten alle tijden binnen 15 minuten bij de opvang. Zo kan er snel en adequaat gehandeld worden in een noodsituatie.

Risico inventarisatie: jaarlijks wordt de opvang gecontroleerd op veiligheid. Dit wordt de RIE genoemd. Uit het RIE onderzoek komt een verslag en een eventuele actieplan. RIE mag altijd ingezien worden door de ouder. De RIE is terug te vinden in de gastouderopvang app.

Vervoer: we maken gebruik van een kinderwagen en de Kiddybus. Alle vervoersmiddelen zijn voorzien van veiligheidsriempjes. Tijdens het uitstapje draagt elk kind een jasje van de opvang met daarop het telefoonnummer,

Ongevallenregistratie: Als het kind een ongeval heeft waarbij er medisch gehandeld dient te worden door de opvang of derden dan wordt er een ongevallen registratie ingevuld. Deze wordt besproken met de ouder en ondertekent. Het formulier blijft bewaard in het dossier van het kind. 

Meldcode: we werken met de meldcode. In de meldcode staat een stappenplan beschreven waarnaar de opvang, de ouder of het gastouderbureau moet handelen bij signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode is  terug te vinden in de gastouderopvang app.

Normen en waarden: we zijn een christelijke opvang en normen en waarden zijn daarom extra belangrijk voor ons. Grof taalgebruik wordt niet geaccepteerd binnen de opvang.

We hebben vijf speerpunten: 

1. Het kind wordt gewaardeerd, emoties en gevoelens worden serieus genomen. 

2. Belonen of corrigeren gaat volgens afspraak met het kind. 

3. We blijven consequent en handelen op een duidelijke manier in situaties. 

4. We creëren een veilige en vertrouwde opvangomgeving. 

5. We bieden het kind warmte en geborgenheid. Het is van belang dat hier een samenwerking in is met de ouder. Alleen dan zal de opvang slagen voor het kind. 

Kenmerken: de opvang is flexibel en kleinschalig en kan daardoor (voor een groot gedeelte) tegemoet komen aan de specifieke wensen van de ouder. Er zijn verschillende leeftijdsgenoten om mee te spelen en te ontdekken. De opvang vindt plaats in huiselijke sfeer. Er is een vast uur tarief voor de uren die afgenomen worden. We staan geregistreerd in het landelijk register kinderopvang. Daarnaast zijn we een zelfstandige onderneming en heeft de ouder recht op kinderopvangtoeslag.

Voorwaarden en kwaliteitsbewaking: we streven naar kwalitatief goede opvang. Om de kwaliteit te bewaken wordt de volgende werkwijze gehanteerd. We vangen maximaal vijf kinderen op in de leeftijd van 1 - 4 jaar. Zowel de ouder als de gastouder heeft een aansprakelijkheidsverzekering.
De ouder dient zich te houden aan de huisregels. Er is een proefperiode van een maand en een opzegtermijn van twee maanden wordt zeer gewaardeerd. Tussen de opvang en de ouder is er een overeenkomst gesloten met betrekking tot afspraken over opvangtijden, vakantie, vrije dagen en ziekte. 

> Aan het begin van het jaar wordt de jaarplanning gedeeld en zijn alle datums zichtbaar.

> Het kind mag twee keer wennen voor de officiële datum. Twee keer 1.5 uur.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht.

> Het uurtarief voor 2023 bedraagt 6,30 euro. Dit is inclusief drinken, fruit, broodmaaltijd, tussendoortje, spel- en knutselmateriaal en diverse activiteiten. Exclusief luiers, billendoekjes, flesvoeding en eventuele medicatie. 

> Indien het kind niet komt, stellen we het op prijs om dit minimaal 12 uur van te voren kenbaar te maken. Als het kind door iemand anders dan de ouder wordt opgehaald, vragen we om een legitimatiebewijs. 

> Elke drieëntwintigste van de maand worden de uren van de maand ervoor verzonden aan het gastouderbureau. Het gastouderbureau maakt een factuur op en deze dient binnen enkele dagen te zijn voldaan aan het gastouderbureau. Gebeurd dit niet dan zal er een herinnering gestuurd worden. Daarna kan er als nog betaald worden. Is de betaling niet voor de tiende van elke maand betaald dan zal de opvang stoppen totdat de betaling volledig voldaan is. De gemiste opvanguren zullen wel doorberekend worden met de huidig maand. Daarnaast zal er een incassobureau ingezet worden. 

> Bij een verjaardag of afscheid mag het kind trakteren. Houd rekening met een gezonde keuze.

> Vakantie van een ouder wordt door berekend. Vakantie van de opvang niet.

> Als het kind niet komt spelen vanwege ziekte worden de uren doorberekend. Bij ziekte van de gastouder worden de uren niet doorberekend. In geval van Covid-19 gaan de afspraken in die met elke ouder overeen is gekomen en terug te vinden zijn in de kindgegevens.

> Zolang er plek is, is er een mogelijkheid voor het ruilen van een dag binnen dezelfde maand. Ook kan er gekeken worden of er een extra plekje beschikbaar is. De uren die het kind dan extra komt worden in rekening gebracht.

> Bij het brengen of halen van het kind vragen we de ouder overschoenen aan te trekken zodat de grond schoon blijft voor de kinderen. Overschoenen zijn te vinden in de hal.

> Voor het kind dat de opvang verlaat, wordt er een overdracht geschreven voor de basisschool.
De ouder neemt het formulier mee bij een intake gesprek op school. Als het kind in de zomervakantie of aan het eind van het jaar vier jaar wordt, is verlening van de opvang wellicht wenselijk. In overleg kan gekeken worden of dit mogelijk is.